Midsommarstången kläs till musik av Johan och Emil