Det är vi som är styrelse för Kännestubba bygdegårds förening 2017

Fredrik Zetterqvist ordförande  telefon 073-5193850

Yvonne Andersson kassör och har hand om uthyrningen   telefon 073-9144800

Karin Gustafsson sekreterare

Övriga i styrelsen

Björn Sjöberg

Linda Stålgren

Monica Jansson

Martin Junge